Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 8

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên - Vũ Quang (đồng Chủ biên), Vương Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Thế, Vũ Thị Minh Tuyến
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 8

Số trang: 220

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề