Sách tham khảo

Bộ đề kiểm tra Toán 8

Sách học sinh - Tập 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trịnh Hoài Dương (Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu Lâm, Nguyễn Ngọc Thành, Bùi Mạnh Tùng
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Bộ đề kiểm tra

Lớp: 8

Khổ sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề