Sách giáo khoa

Công nghệ 6

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hồng (TCB), Nguyễn Thị Cẩm Vân (CB), Trần Văn Sỹ
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 6

Số trang: 125 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề