Sách bài tập

Công nghệ 8

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hồng - Nguyễn Thị Cẩm Vân (Đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Thị Thuý, Trương Minh Trí
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề