Sách giáo khoa

Địa lí 11

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuấn (đồng Chủ biên), Bùi Vũ Thanh Nhật, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Số trang: 164 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề