Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm 2

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phó Đức Hòa , Vũ Quang Tuyên, Bùi Ngọc Diệp , Nguyễn Hữu Tâm , Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Hồng Kiên , Nguyễn Thị Bích Liên , Nguyễn Thị Hà Liên , Vũ Phương Liên , Nguyễn Hà My , Lại Thị Yến Ngọc , Đặng Thị Thanh Nhàn , Nguyễn Huyền Trang , Trần Thị Quỳnh Trang , Lê Phương Trí
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 2

Số trang: 93 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề