Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm 11 – SGK – (bản 2)

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Nguyễn Thị Bích Liên (đồng Chủ biên), Mai Thị Phương, Đông Văn Toàn, Trần Thị Quỳnh Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Số trang: 80 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề