Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lưu Thu Thủy (Đồng tổng chủ biên), Bùi Sỹ Tụng (Đồng tổng chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Lê Thị Luận, Nguyễn Hồng Thuận
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 248 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề