Sách tham khảo

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 – 2023 môn Toán

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đoàn Quỳnh (Chủ Biên), Phạm Khắc Ban, Doãn Minh Cường, Nguyễn Khắc Minh, Phạm Đức Tài.
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

Lớp: 12

Số trang: 350

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề