Sách giáo khoa

Khoa học tự nhiên 8

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Mai Văn Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuận, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Văn Vịnh
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề