Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lí 8

Sách bài tập - Phần Lịch sử

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hà Bích Liên (Chủ biên), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề