Sách giáo khoa

Lịch sử và Địa lí 7

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần lịch sử, Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi (đồng chủ biên phần Lịch sử), Vũ Văn Quân (đồng chủ biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh (Tác giả phần lịch sử), Phạm Thị Thanh Huyền (Tác giả phần lịch sử), Đặng Hồng Sơn, Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí), Nguyễn Đình Giang (Đồng chủ biên phần địa lí), Phạm Thị Thu Hương (Đồng chủ biên phần địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền (Tác giả phần địa lí), Đặng Thị Huệ (Tác giả phần địa lí), Phí Công Việt (Tác giả phần địa lí)
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 7

Số trang: 186 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề