Sách giáo khoa

Toán 10

Sách bài tập - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cung Thế Anh (Chủ biên), Trần Văn Tấn (Chủ biên), Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 129 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề