Sách giáo khoa

Toán 6

Sách bài tập - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường , Doãn Minh Cường , Sĩ Đức Quang , Lưu Bá Thắng
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 124 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề