Sách giáo khoa

Toán 7

Sách bài tập - Tập 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Đức Huyên, Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Nguyễn Đặng Trí Tín
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 93 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề