Sách giáo khoa

Toán 8

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Nam Dũng (TCB), Trần Đức Huyên (CB), Nguyễn Thành Anh (CB), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 8

Số trang: 131 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề