Sách giáo khoa

Toán 8

Sách bài tập - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cung Thế Anh (Đồng chủ biên) , Nguyễn Huy Đoan (Đồng chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 8

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề