ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 17/4/2024, tại Hội trường tầng 12 tòa nhà văn phòng HEID, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự đại hội, về phía Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội có ông Nguyễn Châu Giang – Phó Giám đốc, bà Hoàng Thị Ngọc Hải – Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị; về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có ông Nguyễn Trường Minh – Giám đốc Kiểm toán; về phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội có ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Thành Anh –  Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Công Dũng – Trưởng ban Kiểm soát và pháp chế NXBGDVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và toàn thể quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung:

 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 • Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 • Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
 • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 • Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
 • Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024.
 • Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 

 

Ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị HEID

Tại đại hội, ông Lê Thành Anh – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ông Lê Thành Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc HEID

Bối cảnh năm 2023 là năm chính trị – xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng; lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn được Nhà nước, chính phủ và người dân Việt Nam quan tâm chăm lo, đầu tư. Đặc biệt, năm 2023 là năm cao điểm (năm thứ 4) trong quá trình triển khai việc thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy môi trường kinh doanh vẫn còn ảnh hưởng bởi dư âm của dịch Covid-19, của xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine dẫn đến ảnh hưởng chung tới chuỗi cung ứng trên thế giới, chi phí đầu vào cơ bản tăng (Điện, xăng dầu, vận chuyển…), hiệu quả sản xuất – kinh doanh giảm,…tình trạng sách in chậm, thiếu, không đồng bộ khi vào thời điểm phát hành gây ra khó khăn cho khâu phát hành, tác động làm giảm vị thế, uy tín của NXBGDVN và HEID.

Song với sự quan tâm, ủng hộ tích cực về mọi mặt của các cấp lãnh đạo và bộ phận tham mưu, chuyên môn của NXBGDVN và NXBGD tại Hà Nội, sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua. Ngoài ra, HEID vẫn duy trì vị thế là công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v….) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; xây dựng, củng cố được sự tín nhiệm với thương hiệu trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng; Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều thống nhất, nhất trí, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao; CBNV-NLĐ đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc, đóng góp hiệu quả cho kết quả chung của Công ty.

Trong báo cáo, ông Lê Thành Anh cũng nêu rõ các mục tiêu và định hướng kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau :

 • Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.
 • Hoàn thành nhiệm vụ phát hành do NXBGDVN giao (đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa tại các địa bàn phụ trách).
 • Xây dựng Công ty ổn định và phát triển bền vững; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được phẩm chất, năng lực của Người lao động.
 • Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Người lao động.

Cùng với đó là các nhóm giải pháp để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: Giải pháp tái cơ cấu; Giải pháp về quản trị hệ thống; Giải pháp đẩy mạnh năng lực, hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh, phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường, với thế mạnh của công ty, gắn liền với đảm bảo hiệu quả cả trong ngắn hạn và dài hạn; Giải pháp về nguồn nhân lực; Giải pháp về công nghệ thông tin; Tạo môi trường làm việc tích cực và các giải pháp phù hợp khác…

Một số điểm chính của Ban Kiểm soát đã làm trong năm 2023 được ông Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng ban Kiểm soát và pháp chế NXBGDVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội. Theo đó, Ban điều hành chú trọng chuẩn hóa và xây dựng những quy chế, chính sách tài chính để áp dụng chung và nhất quán trong toàn Công ty. Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, đồng thời tăng cường sự phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành để đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo HEID thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh về tầm nhìn, chiến lược phát triển của HEID trong thời gian tới. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo HEID đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu HEID, triển khai chiến lược phát triển Công ty trong quyết tâm và nỗ lực, đảm bảo lợi ích tổng thể cao nhất cho các cổ đông.

Ngày 17/4/2024 cũng chính là kỷ niệm 17 năm thành lập và phát triển của HEID. Chặng đường sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng HEID luôn vững tin rằng, với tinh thần, ý chí, bản lĩnh đã và đang có, đã trưởng thành vững vàng hơn trong hành trình 17 năm qua của tập thể CBNV, HEID sẽ tiếp tục gắn kết, quyết tâm để triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, hoàn thành nhiệm vụ cao đẹp và rất ý nghĩa là góp phần trang bị tri thức – thứ hành trang vào đời giá trị nhất cho các thế hệ học sinh của đất nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi, thấu hiểu, tán thành, thể hiện sự tin tưởng của toàn thể quý cổ đông vào sự nỗ lực, sự phát triển ổn định, bền vững, vươn cao vươn xa hơn nữa trong thời gian tới của HEID, xứng đáng là đơn vị thành viên lớn mạnh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội:

 

Chia sẻ

Facebook