Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí 6

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trịnh Đình Tùng - Đặng Văn Đức (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 6

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề