Sách giáo khoa

Công nghệ 10 – Thiết kế và công nghệ

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà , Nguyễn Hồng Sơn , Phạm Văn Sơn , Võ Thị Như Uyên
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 137 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề