Sách giáo khoa

Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) , Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: 120 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề