Sách giáo khoa

Công nghệ 3

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương , Lê Xuân Quang , Nguyễn Bích Thảo , Vũ Thị Ngọc Thúy , Nguyễn Thanh Trịnh
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 3

Số trang: 69 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề