Sách giáo khoa

Công nghệ 6

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Lê Xuân Quang, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú, Vũ Thị Ngọc Thúy, Trương Thị Hồng Huệ
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 112 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề