Sách giáo khoa

Giáo dục công dân 6

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Phương Duy (TCB), Đào Thị Ngọc Minh (CB), Huỳnh Văn Sơn (CB), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Ngô Thái Hà, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 6

Số trang: 101 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề