Sách giáo khoa

Giáo dục công dân 8

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đào Thị Ngọc Minh (Chủ biên), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Vũ Thị Thanh Nga
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề