Sách tham khảo

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia – Khoa học tự nhiên

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Đình Túy, Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Anh Tuấn, Trần Mạnh Long, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Tất Thắng
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

Lớp: 12

Số trang: 400

Khổ sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề