Sách giáo khoa

Khoa học tự nhiên 8 – SGK

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cao Cự Giác (TCB, CB), Nguyễn Đức Hiệp (CB), Tống Xuân Tám (CB), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Nguyễn Doãn Lý, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Nguyễn Tấn Trung
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 8

Số trang: 231 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề