Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lí 4 – SHS

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên lịch sử), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiến Dung, Đoàn Thị Thanh Phương
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 4

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề