Sách giáo khoa

Lịch sử và Địa lí 7 – SGV

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần lịch sử, Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi (đồng chủ biên phần Lịch sử), Vũ Văn Quân (đồng chủ biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh (Tác giả phần lịch sử), Phạm Thị Thanh Huyền (Tác giả phần lịch sử), Đặng Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt, Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang (Chủ biên phần địa lí), Phạm Thị Thu Phương (Đồng Chủ biên phần Địa lí).
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 7

Số trang: 322 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề