Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lí 6

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên lịch sử), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng chủ biên lịch sử), Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên lịch sử), Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Công Mai, Phí Công Việt
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 280 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề