Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lí 6

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phần lịch sử: Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS), Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn Phần địa lí: Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Vũ Thị Hằng, , Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việt
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 236 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề