Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lý 7

Sách bài tập - Phần Địa lí

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phan Văn Phú (Chủ biên Địa lí), Mai Phú Thanh (Chủ biên Địa lí), Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 85 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề