Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lý 7

Sách bài tập - Phần Lịch sử

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hà Bích Liên (Chủ biên Lịch sử), Mai Thị Phú Phương (Chủ biên Lịch sử), Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Tường Vy
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 85 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề