Sách ngoại ngữ

Tiếng Hàn 3 – Ngoại ngữ 1

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Thu Phượng, Lê Thị Phương Thuỷ, Bùi Phan Anh Thư, Hoàng Thị Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 1

Lớp: 3

Số trang: 64 trang

Khổ sách: 19 x 26.5 cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề