Sách ngoại ngữ

Tiếng Hàn 3 – Ngoại ngữ 2

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hương (Tổng Chủ biên) - Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), Cao Thị Hải Bắc, Hà Thu Hường, Khương Diệu My, Hoàng Phan Thanh Nga, Trần Thị Thu Phượng
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Tiếng Hàn 3 – Ngoại ngữ 2

Lớp: 8

Khổ sách: 19 x 26.5 cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề