Sách ngoại ngữ

Tiếng Hàn 1 – Ngoại ngữ 2

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hường (Tổng chủ biên) - Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), Cao Thị Hải Bắc, Trần Thị Thu Phượng, Đỗ Phương Thủy
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Tiếng Hàn 1 – Ngoại ngữ 2

Lớp: 6

Khổ sách: 19 x 26.5 cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề