Sách giáo khoa

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 – SGV

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương (Đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hối
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề