Sách giáo khoa

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An , Phạm Thị Kim Dung , Nguyễn Thị Toan
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 157 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề