Sách giáo khoa

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – SBT

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (TCB), Đỗ Công Nam (CB) , Phạm Mạnh Thắng (CB), Nguyễn Duy Dũng , Nguyễn Ngọc Hoa Đăng , Trần Nguyễn Quang Hạ , Nguyễn Trần Minh Hải , Lê Nhân Mỹ , Đỗ Thị Nguyệt , Vũ Thị Bích Thúy , Nguyễn Trọng Tuấn , Giang Thiên Vũ
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 10

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề