Sách giáo khoa

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ Công Nam, Đỗ Thị Nguyệt, Nguyễn Tất Thành, Phạm Mạnh Thắng, Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thuỳ Yến
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề