Sách giáo khoa

Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng khoa học máy tính

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hiền, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề