Sách giáo khoa

Tin học 8

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Quách Tất Kiên (Chủ biên), Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề