Sách giáo khoa

Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Đình Thúc (Tổng Chủ biên) - Ngô Quốc Việt (Chủ biên), Lê Thị Thanh Bình, Trần Quang Vĩnh Chánh, Phạm Mai Chi, Võ Ngọc Hà Sơn, Đỗ Quốc Anh Triết, Võ Thạch Chí Trường, Phan Nhật Trung
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề