Sách giáo khoa

Tin học 7

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Quách Tất Kiên (TCB,CB), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng, Đào Thị Thoả
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 117 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề