Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – SGK – bản 1

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (TCB), Vũ Quang Tuyên (TCB), Vũ Phương Liên (CB), Cao Thị Châu Thủy (CB), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 10

Số trang: 92 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề