Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – SGK – bản 1

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (TCB), Vũ Quang Tuyên (TCB), Nguyễn Thị Bích Liên (CB), Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 81 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề