Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – SGK – bản 2

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (TCB), Đỗ Văn Đoạt (CB), Nguyễn Thị Bích Liên , Đỗ Phú Trần Tình , Đồng Văn Toàn , Trần Thị Quỳnh Trang , Huỳnh Mộng Tuyển
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 10

Số trang: 73 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề