Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

Sách giáo viên - Bản 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên - Cao Thị Châu Thuỳ (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 10

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề