Sách giáo khoa

GIÁO DỤC STEM – HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO – LỚP 1

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu Trang (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Như Thu Hương (Chủ biên), Lê Tống Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Đan, Trương Thu Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 1

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề