Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 3

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Hoài Minh - Đinh Thị Xuân Thảo (đồng Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Đỗ Hạnh Ngân, Hoàng Thị Mỹ Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 3

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề